Relief to displaced families
mother see of holy etchmiadzin

Monthly Archives: July 2021

“Our 2021 Lenten Promise: To Spread God’s Light”
| Wednesday July 28, 2021 | by bwdus | in English |

“Our 2021 Lenten Promise: To Spread God’s Light”

At the beginning of 2021, while reflecting back upon 2020, our pastor, Fr. Vasken Kouzouian, encouraged the Holy Trinity faithful to spend the coming year “looking for the good” in both the situa...

READ MORE

«Ես ու հանձնախմբի բոլոր անդամները երախտապարտ ենք Վեհափառի Հայրապետին, որ այս կարևոր առաքելությունը  մեզ վստահեց». Հայ Առաքելական եկեղեցին՝ թիկունքում ու սահմանին
| Friday March 19, 2021 | by bwdus | in Armenian |

«Ես ու հանձնախմբի բոլոր անդամները երախտապարտ ենք Վեհափառի Հայրապետին, որ այս կարևոր առաքելությունը մեզ վստահեց». Հայ Առաքելական եկեղեցին՝ թիկունքում ու սահմանին

Հայ Առաքելական եկեղեցին բառի ուղիղ ու փոխաբերական իմաստներով ստանձնում է ազգի նորոգության առաքելությունը պ...

READ MORE

“All Committee members and I appreciate Vehapar’s decision to have entrusted us with this important mission”: Committee Members Archbishop Khajag Barsamian and Fr Markos Mangasaryan shared their views
| Friday March 19, 2021 | by bwdus | in English |

“All Committee members and I appreciate Vehapar’s decision to have entrusted us with this important mission”: Committee Members Archbishop Khajag Barsamian and Fr Markos Mangasaryan shared their views

The Armenian Apostolic Church has in many ways been undertaking the mission of heeling the nation in most turbulent periods of our history. True to its mission, the Church has been both on the home f...

READ MORE

“Deep in my heart, I hope we will return our lands”
| Thursday March 4, 2021 | by bwdus | in English |

“Deep in my heart, I hope we will return our lands”

The family of Tadevosyans is from Kashatagh region of Artsakh, now occupied by the enemy forces. They had to flee their native Gandza village and now are temporarily sheltered in Nork, Yerevan. He...

READ MORE

“The war is not over if Armenians did not win”: Armenians from Kashatagh region don’t lose hope of return
| Thursday March 4, 2021 | by bwdus | in English |

“The war is not over if Armenians did not win”: Armenians from Kashatagh region don’t lose hope of return

“If Armenians win, we will go back to our homes, our gardens”: 5-year old Arsen about the war The war is over. Thousands of Armenians of Artsakh have lost their homes, their villages, cities ...

READ MORE

«Պատերազմը չի ավարտվել, եթե հայը չի հաղթել». քաշաթաղցիները վերադարձի  հույսը չեն կորցնում
| Thursday March 4, 2021 | by bwdus | in Armenian |

«Պատերազմը չի ավարտվել, եթե հայը չի հաղթել». քաշաթաղցիները վերադարձի հույսը չեն կորցնում

«Եթե հայերը հաղթեն, մենք գնալու ենք մեր տները, մեր հողերի մոտ, մեր պարտեզները.... »․ Հինգամյա Արսենը՝ պատերազմ...

READ MORE

HOLY ETCHMIADZIN’S CRUCIAL MISSION
| Wednesday March 3, 2021 | by bwdus | in English |

HOLY ETCHMIADZIN’S CRUCIAL MISSION

In a message to Diocesan leaders, Bishop Daniel Findikyan enlisted the support of the Eastern Diocese in a critical new mission of the Mother See of Holy Etchmiadzin. Called “Artsakh Outreach,...

READ MORE

Artsakh Outreach Campaign of Armenian Church Aids Displaced and Victims of Artsakh War
| Monday March 1, 2021 | by bwdus | in English |

Artsakh Outreach Campaign of Armenian Church Aids Displaced and Victims of Artsakh War

ECHMIADZIN – The Artsakh war led to tens of thousands of Armenians fleeing to Armenia for refuge, while many others in Artsakh lost their homes, family members and livelihoods. There are many diffe...

READ MORE

«Մարգարի՛տ, մեր Ղարաբաղը չեն տվել չէ՞». Արցախցի փոքրիկները կարոտում են իրենց տունը
| Thursday February 25, 2021 | by bwdus | in Armenian |

«Մարգարի՛տ, մեր Ղարաբաղը չեն տվել չէ՞». Արցախցի փոքրիկները կարոտում են իրենց տունը

Վանաձորում ենք. Գուգարաց թեմի սոցիալական բաժնի պատասխանատու Հռիփսիմե Միրզոյանի հետ գնում ենք առաջնորդանիստ...

READ MORE

“Margarit, our Karabakh was not given away, right?” Children of Artsakh miss their home
| Thursday February 25, 2021 | by bwdus | in English |

“Margarit, our Karabakh was not given away, right?” Children of Artsakh miss their home

We are in Vanadzor again. Together with Hripsime Mirzoyan, the head of Gugarats Diocese Social affairs department, we drive to the St. Grigor Narekatsi Church to get the packages prepared for the ben...

READ MORE